Lid Raad van Toezicht

Solliciteer nu

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak om integraal toezicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs en de identiteit binnen de Stichting voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Barneveld en haar scholen. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Er is een vacature ontstaan in verband met het vertrek van één van de leden.

 Barneveld

Taken van de Raad van Toezicht

De taken van de Raad van Toezicht zijn:

 • toezicht houden op het College van Bestuur;
 • fungeren als klankbord voor het College van Bestuur (gevraagd en ongevraagd advies);
 • fungeren als werkgever van het College van Bestuur.

De kandidaat:

 • stemt van harte in met de grondslag van de Stichting;
 • is bij voorkeur belijdend lid van de (Vrije) Oud Gereformeerde Gemeente (in Nederland) (in verband met een evenredige vertegenwoordiging vanuit de achterban);
 • heeft bij voorkeur affiniteit met onderwijs en/of zorg;
 • heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • heeft een open en communicatieve houding:
 • heeft zicht op de ontwikkelingen in het onderwijs en kan daarop reflecteren;
 • is bij voorkeur woonachtig in het voedingsgebied van de scholen;
 • functioneert minimaal op Hbo-niveau.

De zittingsperiode voor een lid van de Raad van Toezicht is maximaal 2 maal 4 jaar.

Hoe ziet het proces eruit?

Na de selectie van de brieven worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek met de benoemingscommissie.

Bent u enthousiast geworden voor deze functie? Stuur dan z.s.m. een reactie.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr.  ing. J. J. van Dam  (06-33162540) lid van de benoemingscommissie van de Raad van Toezicht